Samenwerking rond hulp bij urgente financiële nood is veelbelovend

Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) biedt met 26 noodhulpbureaus verspreid over het land financiële hulp aan mensen die in urgente nood verkeren. Naast hen bestaan er ook veel christelijke en islamitische organisaties die deze hulp bieden. Zijn er kansen voor samenwerking? KIS onderzocht het. Onderzoeker Inti Soeterik vertelt in dit artikel over het onderzoek.

Artikel
Polarisatie en verbinding

Waarom onderzoek naar samenwerking rondom noodhulp?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek leefden in 2020 ruim 900 duizend huishoudens in Nederland onder de armoedegrens. Hoewel armoedecijfers de afgelopen jaren dalen, blijkt uit recent onderzoek dat armoede in Nederland de komende jaren waarschijnlijk weer zal toe zal nemen. Het CBS stelt dat mensen met een migratieachtergrond een grotere kans maken om in armoede te belanden. Stichting Urgente Noden Nederland  signaleert ook dat onder de aanvragen voor noodhulp die bij de noodhulpbureaus binnenkomen relatief veel aanvragen voor mensen met een migratieachtergrond zitten.

De stichting vroeg aan KIS te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met islamitische en christelijke organisaties van mensen met een migratieachtergrond. Binnen deze gemeenschappen wordt namelijk vaak directe, informele hulpverlening geboden aan mensen die in armoede leven, schulden hebben of met urgente financiële nood te maken hebben. Door meer samen te werken zouden armoede, schulden en urgente noden nog effectiever aangepakt kunnen worden.

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

De religieuze organisaties en de SUN-noodhulpbureaus zijn allemaal heel intrinsiek gemotiveerd om mensen die in armoede verkeren te helpen, bleek uit het onderzoek. Alle organisaties bleken bovendien enthousiast te staan tegenover het verkennen van mogelijkheden tot samenwerking. Door meerdere organisaties wordt al samengewerkt.

Opening kennis-en netwerkbijeenkomst
urgente noden bijeenkomst

Opening kennis-en netwerkbijeenkomst 

Wat opviel, is dat de organisaties en noodhulpbureau’s op dit moment nog weinig bekend met elkaar zijn. Zo weten ze niet van elkaars bestaan af of weten ze niet wat andere organisaties doen rondom het onderwerp. Alle organisaties waren het er echter over eens dat samenwerking het mogelijk zou kunnen maken nog meer mensen, en ook de voor veel organisaties meer onzichtbare groepen, te bereiken. Ook kunnen door samenwerking de rollen die organisaties kunnen spelen bij armoedebestrijding en noodhulp door worden ontwikkeld. Organisaties kunnen zo duidelijk krijgen wie wat doet en hoe ze andere organisaties kunnen aanvullen en ondersteunen.

Uit het onderzoek komen ook aandachtspunten voor toekomstige samenwerking. Neem eerst de tijd om elkaar te leren kennen voordat er samengewerkt wordt, is een van die adviezen. Zorg dat je van elkaar weet hoe de organisatie georganiseerd is en hoe er wordt gewerkt. Ook blijkt dat het voor samenwerking belangrijk is dat organisaties goed zicht hebben op de sociale kaart: welke organisaties zijn er allemaal die zich bezig houden met armoede, schulden en urgente noden, en met thema’s die daaraan raken? Waar kan men voor welke vragen en situaties terecht?

Wat wordt er nu gedaan met de inzichten?

Inmiddels is door SUN Nederland en meerdere organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond al een eerste mooie stap gezet in het verder verkennen van samenwerking. Op 12 mei dit jaar vond er een kennisdelings- en netwerkbijeenkomst plaats (zie foto's). Tijdens de bijeenkomst zijn de bevindingen van dit onderzoek gedeeld. Ook gingen de verschillende partijen in dialoogtafels in gesprek over waar de organisaties kansen zien om samen actie te ondernemen. Naast deze inhoudelijke onderdelen van het programma was er, onder het genot van een heerlijke maaltijd, ruimte om te netwerken en kennis te maken met elkaar. Deze ontmoeting was voor alle deelnemers heel waardevol. Een mooie eerste stap dus!  

Meer informatie?Neem contact op met:

Inti Soeterik

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06 554 02 765
Afbeelding