Colofon

Deze website is onderdeel van het meerjarenprogramma Kennisplatform Inclusief Samenleven van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Dit programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bezoekadres Movisie: Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht

Bezoekadres Verwey-Jonker Instituut: Kromme Nieuwegracht 6 3512 HG Utrecht