Feiten & cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren.

KIS publicatie
Jeugd en opvoeding

Het rapport belicht vier thema’s: armoede, eenoudergezinnen, werkloosheid en jeugdzorg. Opvallend is dat kinderen onder de 18 met een migratieachtergrond bijna zes keer zo vaak opgroeien in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond. Het armoederisico is het grootst onder kinderen met een Antilliaanse, Marokkaanse en overige niet-westerse achtergrond.

Jeugdigen met een migratieachtergrond wonen vaker in een eenoudergezin en zijn ruim drie keer zo vaak werkloos. Desondanks maken ze minder gebruik van jeugdzorg dan kinderen met een Nederlandse achtergrond.

Het rapport bevat nuttige informatie voor met name beleidsmakers van gemeenten die maatregelen op het gebied van armoedebeleid, toegang tot de jeugdhulp en het tegengaan van discriminatie op de stage- of arbeidsmarkt willen aanscherpen. De cijfers in dit rapport hebben grotendeels betrekking op 2015, sommige onderdelen zijn aangevuld met cijfers van andere jaren om trends zichtbaar te maken.

Publicatie details

Auteur
Bas Tierolf, Majone Steketee, Rob Gilsing, Hans Bellaart
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2017

Meer informatie?Neem contact op met:

Bas Tierolf

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding