Integratie- en inburgeringsbeleid

In januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Daarin hebben gemeenten meer mogelijkheden nieuwkomers te ondersteunen om zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te komen. KIS brengt onder andere in kaart hoe gemeenten hun nieuwe rol oppakken en wat de resultaten hiervan zijn voor inburgeraars.

Thema

Wat doet KIS op het thema integratie- en inburgeringsbeleid?

KIS houdt zich bezig met meerdere projecten rondom de arbeidstoeleiding van statushouders door gemeenten. Jaarlijks publiceren we de ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen’.

Daarnaast onderzoeken we hoe gemeenten binnen algemeen beleid recht kunnen doen aan vragen en problemen van specifieke groepen, zoals Eritreeërs. Bekijk ook de Infographic: Nieuwe Wet Inburgering 2022: zo gaat het werken! 

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021

Integratie- en inburgeringsbeleid

Statushouders hebben door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder (intensieve) begeleiding gekregen bij het zoeken naar werk. In bijna driekwart van de gemeenten waren er minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersbanen beschikbaar voor statushouders. Dit blijkt uit de monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021.

Publicaties

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Artikelen

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440640
Afbeelding