Intercultureel vakmanschap

Iedereen heeft recht op goede en toegankelijke zorg. Reguliere hulp en ondersteuning is echter niet altijd toegesneden op de behoefte van diverse bevolkingsgroepen. KIS biedt kennis over cultuursensitief werken in de zorg- en hulpverlening.
Thema

Wat doet KIS om intercultureel vakmanschap te bevorderen?

Intercultureel vakmanschap is voor gemeenten vooral een kwaliteit die noodzakelijk is voor een goede toegankelijkheid van algemene voorzieningen en voor effectiviteit van ingezette aanpakken en instrumenten. Gemeenten hebben echter nog steeds moeite met het bereiken van verschillende groepen. KIS wil het belang van diversiteitssensitief werken door sociaal professionals agenderen en handvatten en tools bieden om daar in de praktijk mee aan de slag te gaan. Daarnaast richten we ons op het vakmanschap van vrijwilligers in het informele moskeeonderwijs. Binnen dit traject ontwikkelen we samen met islamitische organisaties een pedagogisch kwaliteitskader. Dit kan door organisaties zelf gebruikt worden om hun lessen, inclusief de vaardigheden van de vrijwillige leerkrachten, kwalitatief te ontwikkelen.

Psychotrauma bij migranten: 'Je cliënt is je beste leermeester'

Intercultureel vakmanschap

Vrijwel meteen is het duidelijk: de pakweg honderd hulpverleners die aanwezig zijn bij het congres over psychotrauma bij migranten en vluchtelingen hunkeren naar kennis. Zij worstelen met vragen als: hoe herken je psychotrauma bij cliënten met een migratieachtergrond? Hoe lang laat je ouders en kinderen wennen aan het nieuwe thuisland voordat je hulp inschakelt? En wat doe je als je cliënt zijn emoties niet kan verwoorden omdat hij simpelweg niet over de taal beschikt die dit mogelijk maakt?

Publicaties

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Artikelen

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.

Jamila Achahchah

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440627
Afbeelding

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding