Vluchtelingen

Grote groepen vluchtelingen brachten Nederland in beweging. Dit neemt door actuele gebeurtenissen alleen maar toe. Opvang, integratie en participatie vragen volop aandacht van beleidsmakers. KIS ondersteunt met kennis en inzichten.
Thema

Wat doet KIS om de integratiekansen van vluchtelingen te vergroten?

Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties creëren we oplossingen zodat vluchtelingen beter mee kunnen doen aan de samenleving. We doen onderzoek rondom vluchtelingen en de arbeidsmarkt. Hoe pakken we arbeidsmarktdiscriminatie aan? En hoe kan maatwerk rondom arbeidstoeleiding leiden tot een hogere arbeidsparticipatie bij mensen met een migratieachtergrond? Specifieke aandacht gaat uit naar ondersteuning van de toeleiding van vrouwen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond naar werk.

Hoe zorgen we dat vluchtelingenvrouwen net zo vaak werk vinden als mannen?

Vluchtelingen

Vrouwelijke vluchtelingen ondervinden meer barrières op weg naar werk dan mannelijke vluchtelingen, concludeert KIS. Door een lagere arbeidsparticipatie lopen deze vrouwen het risico om in een sociaal isolement te raken. Dit vergroot bovendien de kans om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.

Publicaties

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Artikelen

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440640
Afbeelding